Hafatry ny Direction de la Diaspora
ao amin’ny Ministeran’ny Raharaham-Bahiny

Miarahaba Tompoko,

Araka ny efa nampitaina teto dia hotontosaina ny  26 @ 28 oktobra 2017 eto Antananarivo ny Fihaonambe voalohan’ireo Malagasy ampielezana (Forum de la Diaspora Malagasy).

Ny Tanjona?

Ny tanjona dia mba hameloma-maso sy hanamafisana ny rohy ifandraisana amin’ny tany niaviana, hifankafantaran’ny samy Malagasy ary ho fanentanana ny Zanak’i Madagasikara amin’ny fampandrosoana ny Tanindrazana iombonana.

Iza no asaina amin’izany?

Ireo malagasy sy izay mahatsiaro ho zanak’i Madagasikara mielim-patrana maneran-tany

-  Ny olon-tsotra;
– Ny fikambanana;
– Ny mpandraharaha.

Koa asaina araka izany ny Zanak’i Madagasikara rehetra tsy an-kanavaka any andafin’ny riaka mba ho tonga sy handray anjara mavitrika amin’izany Avoria izany.

 

Hoampitaina tsy ho ela eto sy amin’ny tamba-jotran-tserasera ny fandaharam-potoana sy ny pitsopitsony tsara ho fantatra.

Aza misalasala mifandray aminay eto na ao amin’ny « Facebook Ministère des Affaires Etrangères » raha misy manitikitika anao.

Aza misalasala ihany koa mizara amin’ireo tapaka sy namana izay mety tsy ho tratra antso.

——-

Mankasitraka indrindra Tompoko ary manantena ny fahatongavanareo maro.