BAREA

BAREA

 

Maranitra tandroka, ary tena havanana

An-tongotra havia, na an-tongotra havanana,

Mahery fo, na inona hitranga,

Ny  BAREA rizareo… Ombimanga !

 

Tsy mena-mitaha amin’ireo mena vazana,

Ary nandresy ireo tena mazana !

Mitohy hatrany ny lalan-kaleha

Indro fa resiny,…ny “Congolais” !

 

Am-pony handresy, na ho vy na ho vato,

Ny Gasy  mahomby, handroso tsy miato,

Hitolona foana hatramin’ny farany,

Ny toky sy kiry dia eny an-daharany.

 

Tsy baolina fotsiny no atrehantsika

Fa ‘ty fandresena , diniho  fa midika

Fa ny Malagasy dia mety ho tafita,

Isika Gasy ‘zareo mahavita. !

 

Ny hoby sy vavaka,  dia akaro avo,

Ka ny fontsika, hitohy ho ravo,

Ny BAREA, dia atrehi-mahefa,

Ry BAREA,    ALEFA,  ALEFA ….!!!!

 

Jean Andriamananaivo

Genève, 7 jolay 2019