BAREA…”YES WE CAN”  (VITANTSIKA IO)  !!!

 

“Yes We Can”, io ny teny faneva naroson’I Barack OBAMA tamin’ny fifidianana ho filohan’ny Etazonia tamin’ny taona 2008, ary nahalany azy.

Inoana fa izay koa no ao an-tsain’ny BAREA ary irariana ao an-tsaintsika Malagasy.

 

Ombimangam-pirenena,

Ny BAREA dia hitrena !

Ny lohantsika re hatranina

Ny saintsika koa hoentanina !

Yes  We Can”…!

 

Na lalao mivaivay,

Ny Malagasy dia hiray,

Na dia henjana ny CAN,

Firaisan-kina,  arofanina !

“Yes  We Can”…!

 

Na avo lenta ny etsy an-daniny,

Tsy manaiky ny ho haniny,

Mahery fo ny BAREA,

Fa matokia sy mivavaha !

“Yes We Can”…!

 

N’inon’inona hitranga,

Tsy ho joko fa solanga !

Ny lalao na dia ho sarotra

Tsy hampikoa,  fa hiaritra…

“Yes  We Can”…!

 

Ady mafy anoloana,

Ka hamafiso ny finoana

Toy ny tamin’ ny teo aloha,

Fandresena no ao  an-doha !

“Yes We Can”…!

 

Fa n’inon’inona ‘zay vokany,

Efa azony ny lokany:

Ny tontolo dia mahita,

Fa i Gasikara mahavita !

“Yes We Can”…!

 

Firenena ‘zay mijaly,

Indro ankehitriny faly

Firenena noana toky

Ankehitriny mihavoky

“Yes We Can”…!

 

 

Indro tsapa ary tazana

Ny fitiavan-tanindrazana,

Te hitondra fifaliana

Ho an’ity vahoaka tiana !

“Yes We Can”…!

 

Koa ‘ndeha araham-bavaka

Ny BAREA mba hiavaka,

Ka ny andro izay mihiratra,

Hitondra hatrany ny mamiratra !

“Yes We Can”…!

 

Hitombo hatrany ny fitiavana,

Izay miseho, ho fahasoavana…

Hiray fo, iray fanahy,

Ka ny Tompo anie hitahy !

 

 ALEFA  BAREA…….YES WE CAN…!!!

 

 

Jean Andriamananaivo.

Suisse, 10 jolay 2019)