Sondage_2018

——-

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Ny Masoivohon’i Madagasikara eto Genève dia maneho fankasitrahana ho an’ireo rehetra izay nanokana minitra vitsy namaliana ireo fanontaniana amin’ny fitsapan-kevitra hamolavolana ny politikam-pirenena mikasika ny Malagasy ampielezana.

——-

Marihina fa ny fandraisana anjara: https://sondage-ambassade-madagascar.ch dia mbola misokatra hatramin’ny 31 desambra 2018. Koa dia manainga ireo teratany Malagasy, ireo mizaka zom-pirenena roa, ireo taranaka Malagasy ary ireo Zanatany izay tsy mbola nandray anjara hanatontosa izany adidy masina izany ary isaorana eto sahady.

——-

Ny Masoivohon’ i Madagasikara eto Genève dia manolotra anareo sahady ny arahaba ombam-pirariantsoa eo ampamaranana ny taona 2018 ary ho an’ny taom-baovao 2019.

——-

Misaotra tompoko.

 

Mesdames, Messieurs,

L’Ambassade de Madagascar à Genève exprime sa gratitude à toutes les personnes qui ont accordé quelques minutes de leurs temps pour prendre part aux sondages s’inscrivant dans l’élaboration de la politique nationale de la diaspora.

——-

Les questionnaires : https://sondage-ambassade-madagascar.ch restent ouverts jusqu’au 31 décembre 2018. Les personnes de nationalité malagasy — les binationaux — les descendants de Malagasy et les Malagasy de cœur (Zanatany) qui n’ont pas encore pris part aux sondages sont encouragés à y apporter leurs réponses.

——-

L’Ambassade de Madagascar à Genève vous remercie de votre participation et vous présente ses meilleurs vœux de bonne fin d’année et de nouvel an 2019.

——-

cadre et drapeau_Misaotra