FAN ZONE BAREA GVA-CH – fr

ALEFA foana barea !!!

NY MASOIVOHON’ I MADAGASIKARA ETO SUISSE DIA MANEHO FISAORANA FENO MITAFOTAFO HO ANTSIKA MALAGASY REHETRA TONGA MAROBE NAMALY NY ANTSO SY NY FANASANA TAMIN’NY FANOHANANA NY EKIPAM-PIRENENA MALAGASY “LES BAREA DE MADAGASCAR” TAMIN’NY LALAO AMPAHA-EFA-DALANA NIHAONANY TAMIN’NY EKIPAM-PIRENENA TONIZIANINA  “LES AIGLES DE CARTHAGE”.

————

TSY HAY NY TSY HISAOTRA NY FAHA-MENDREHANA SY NY FAHENDRENA NASEHONAREO REHETRA NANDRITRY NY LALAO ROA IZAY NANASAN’NY MASOIVOHON’I MADAKASIKARA ANAREO, FALY IZAHAY MANANA VAHOAKA MANAJA NY SOATOAVINA SY NY FAHENDRENA MALAGASY, MANANTENA ARY MIRARY KOA RAHA MIRARY NY FAHATONGAVANAREO MAROBE TOY IRENY AMIN’NY FANOHANANTSIKA IREO MAHERY FONTSIKA IREO AMIN’NY LALAO MANARAKA IZAY HO HATREHAN’IZIREO ATO HO ATO.

————

MITOHY HATRANY NY FANOHANANTSIKA IREO OMBIMANGA MAHERY FONTSIKA IREO AMIN’NY LALAO MANARAKA.

————

 MENDRI-PIDERANA SY FANOHANANA NY EZAKA NATAON’IZY IREO, NANANDRATRA AVO NY FIRAISAN-KINA MALAGASY, NAMERINA INDRAY AO AM-PONTSIKA NY FIREHAREHANA NY MAHA-MALAGASY ANTSIKA.

————

HO ELA VELONA ANIE NY BAOLINA KITRA MALAGASY!!!

ALEFA FOANA BAREA!!!

MANOHANA ANAREO HATRANY IZAHAY !!!