Tompoko,
————
Hafaliana ho anay mpiara-miasa mpiandraikitra ny fanomanana ny asaramanitra taona 2019  ny miarahaba anareo rehetra ary manasa anareo am-pananjana sy am-pitiavana ihany koa mba hanatrika ny fivoriana fanaontsika isan-taona ho fanomanana ny fetim-pirenentsika  ny Zoma  faha 26 Aprily 2019 amin’ny 7 ora  hariva eto amin’ny masoivoho, 38 avenue de Riant-Parc, 1209 GENEVE.
————
Iangaviana ihany koa isika rehetra mba hampita an’ity filazana ity hoan’ireo izay tsy tratra antso.
————
Misaotra antsika rehetra amin’ny fiaraha-mientana.
————
Ny mpiandraiki-draharaha vonjimaika
KOLA Emi-Haulain